Kontakt

Gabinet medycyny biologicznej i homeopatii nowoczesnej

Z myślą o skutecznym leczeniu chorób łączę medycynę nowoczesną z różnymi metodami medycyny naturalnej i homeopatii. Sprawdzone rozwiązania w połączeniu z najnowszą technologią medyczną dają doskonałe narzędzie do zwalczania infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Dzięki wnikliwej obserwacji, testom i badaniom jestem w stanie dokładnie określić co dolega pacjentowi i dobrać odpowiednie terapie naturalne, które zadziałają kompleksowo na organizm.

dr Leszek Podzierski

ul. Sabały 2871-141 Szczecin

Telefon: 604 232 157 (kontakt i umawianie wizyt wyłącznie przez SMS)
E-mail: leszekapo@wp.pl

Profil gabinetu na Facebooku

Profil osobisty dr. Leszka Podzierskiego

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Zgłaszając się do niniejszego gabinetu lekarskiego Pani/Pan wyraża zgodę z poniższym:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Leszek Podzierski z siedzibą przy ul. Sabały 28, w Szczecinie (kod pocztowy: 71-341), tel.: +48 604 232 157, adres e-mail: leszekapo@wp.pl
  2. Celem zbierania danych jest okazanie usług medycznych.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do należnego okazania usług medycznych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie odpowiednich usług medycznych pacjentowi.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. prokuratorzy lub sądy w związku z prowadzonymi postępowaniami).
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat (z uwzględnieniem art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.